Grundkurs i Gestalt

Personlig utveckling på gestaltmetodisk grundIMG_5535

Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? På en grundkurs får du möjlighet att öka din självkännedom i en mindre grupp, 8-16 personer, som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period.

Kursen vänder sig till dig som:
• Tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen.
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
• Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken.

Syfte och mål:
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Grundkursen ger behörighet att söka vidare för att bli Diplomerad Gestaltterapeut och Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation.

Innehåll och upplägg:
• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser
• Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning. Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter utbildade vid Gestaltakademin.

Datum:
2014
19-22 feb
19-22 mars
23-26 april
21-24 maj

Stockholmstrakten

Kursavgift:
Privatbetalande: 16 000 kr inkl moms
Företagsbetalande: 28 000 kr exkl moms
Kostnad för kost och logi tillkommer

Minimiantal deltagare: 8
Max antal deltagare: 16

Anmälan:
Görs till Gestaltakademin.
Vill du ha mer information eller ställa frågor kontakta någon av ledarna.

Ledare:
Per Vestberg
per.vestberg@mac.com
Anna-Sara Rosengren
gestalt@annasararosengren.se
0706 871 363