Om mig

Är utbildad diplomerad gestaltterapeut vid Gestaltakademin.annasara
Har en examen i psykologi. Arbetat i 20 år inom socialt arbete med att stödja och samtala med våldsutsatta kvinnor, flickor och barn. Är intresserad av frågor som rör normkritik, familj, sexualitet, genus och hbtqi. Har även lång erfarenhet av att stödja föräldrar som varit utsatta för våld.

Arbetar som gestaltterapeut med mottagning i centrala Göteborg.
Är auktoriserad av Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG och ansluten till SAGs etiska riktlinjer för terapeutisk verksamhet.

Gestaltakademin är ackrediterad av Europeiska organisationen för gestaltterapi, EAGT

Arbetar även med gestalt i grupp. Jag har varit kursledare och terapeut på Introduktionskurs i gestalt och Grundkurs i gestalt i samarbete med andra gestaltpraktiker i organisation och gestaltterapeuter. Är examinator på Gestaltakademins 4-åriga terapeutprogram.

Går i kontinuerlig handledning hos erfaren leg psykoterapeut och handledare.