Sommarkurs på kursgården Kvinnohöjden i Dalarna

Gestalt – känsla, tanke, kropp och handling

Vill du stanna upp en vecka och få tid att reflektera kring ditt liv och dig själv? Vill du få hjälp med att utforska dina hinder, mönster och styrkor?

Gestalt är en existentiell humanistisk psykoterapiform som lämpar sig väl för nyfiket utforskande av dig själv. Vi går igenom några av grundbegreppen i Gestalt. Vi varvar individuellt arbete och arbetar i mindre grupp och i storgrupp. Vi växlar mellan teori och upplevelsebaserade övningar. Vi avsätter tid för att smälta och integrera det vi gör. Kanske även skriva, dansa eller måla. Inga förkunskaper behövs, däremot en nyfikenhet att vilja se på sig själv.

Tid: 10–16 juli 2016 (sön–lör)

Plats: Kvinnohöjden, Storsund, Borlänge.

Kostnad: 2 400 kr (inkl kost och logi)

Frågor om kursen: gestalt@annasararosengren.se