Samarbeten

Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter (SAG)IMG_3238
Jag är medlem i Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter som är en yrkesförening för gestaltterapeuter i Sverige. Föreningen ger auktorisation för gestaltterapeuter i Sverige. SAG garanterar att anslutna gestaltterapeuter har en viss utbildning, är försäkrade, deltar regelbundet i handledning och kontinuerligt fortbildar sig samt förbinder sig till särskilda etiska riktlinjer och övervakas av ett etiskt råd.

Gestaltakademin
Jag har lett kurser i samverkan med Gestaltakademin. Se vidare under Aktuellt.

Gestalt i Väst
Jag har startat  “Gestalt i Väst” en informations- och nätverkande kanal för gestaltterapeuter och gestaltpraktiker i organisation i Västra Sverige.

Gefvert
Jag har ansvarsförsäkring hos Gefvert.

Nätverket Gestalt i Sverige
En hemsida under utveckling med information om Gestalt.

Varmt TACK till Anki Marchetti för kreativt samarbete med hemsidan!