Praktiska frågor

FÖRSTA SAMTALET20140306_0761_kritor_vr_mörkare
I det första samtalet berättar du om anledningen till att du vill gå i terapi. Jag ställer frågor om dig och din situation för att få en bild av om gestaltterapi och jag som terapeut är det som du behöver och kan vara hjälpsamt. Vi stämmer av dina förväntningar och farhågor kring terapi.

HUR OFTA
Det vanliga är att gå i terapi, en timme, en gång i veckan. Man kan gå mer sällan, men i början rekommenderar jag att man träffas en gång i veckan om det är möjligt.

BETALNING
Du får en faktura i slutet av varje månad (om vi inte har kommit överens om något annat). Min avgift är olika beroende på om du är privat eller företagsbetalande. Det finns möjlighet till nedsatt avgift för studenter och arbetslösa.

HUR LÄNGE SKA MAN GÅ I TERAPI
Hur länge man går i terapi beror bland annat på behov, motivation och vad man vill få ut av terapin. Det kan variera allt mellan att gå några tillfällen till att man vill gå i terapi i flera år.

UTVÄRDERING
Vi utvärderar terapin kontinuerligt utifrån om terapin känns meningsfull och hjälpsam.