Nyfiken på Gestaltmetodiken?

Två dagars introduktionskurs Grind Strand 2 MB
med Anna-Sara Rosengren och Henrik Pederby.
I samarbete med Gestaltakademin i Skandinavien.

8-9 november 2014 i Stockholm.

Är du nyfiken och vill upptäcka mer om dig själv? Vill du utveckla och använda dina egna personliga styrkor professionellt? Vill du pröva något nytt och upplevelsebaserat? Under två innehållsrika dagar får du möjlighet att satsa på din egen utveckling och under ledning av erfarna ledare lära känna gestaltmetodiken.

Kursen vänder sig till dig som: 
• Har en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val.
Vill öka din förståelse för vem du är.
• Är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är.

Syfte och mål:
• Att under trygga former pröva personlig utveckling på gestaltmetodisk grund i en mindre grupp, 6-10 personer.

Innehåll och upplägg:
• Under två kursdagar i följd får du pröva olika metoder för personlig utveckling, som till exempel kroppsmedvetenhet, utforskande dialog, mindfulness, målning och guidningar.
• Du ges möjlighet att reflektera över din arbets- och livssituation och får med dig teorianknytningar till det vi gör i gruppen.
• Som aktiv deltagare är du med och påverkar innehållet.

Ledare:
Anna-Sara Rosengren är Diplomerad Gestaltterapeut och samhällsvetare. Hon har i 15 år varit verksam inom socialt arbete med att möta våldsutsatta kvinnor, flickor och barn. Hon arbetar som gestaltterapeut med egen mottagning i Göteborg. Anna-Saras specialområde är normkritiska frågor, exempelvis genus och hbtq.

Henrik Pederby är Diplomerad i lednings- och organisationsutveckling på Gestaltakademin och kulturvetare. Han har i 25 år arbetat med kommunikation i näringsliv, offentlig och ideell sektor. Henriks specialområde är kommunikation inom hälso- och sjukvård.

Anmälan och kontakt:
Skicka en e-post med dina kontaktuppgifter.

Anna-Sara
gestalt@annasararosengren.se
0706 871 363

Henrik
henrik@pederbykonsult.se
0702 850 161