Kurser

Sommarkurs på kursgården Kvinnohöjden i Dalarna
IMG_2982
Gestalt – känsla, tanke, kropp och handling
Vill du stanna upp en vecka och få tid att reflektera kring ditt liv och dig själv? Vill du få hjälp med att utforska dina hinder, mönster och styrkor?
10–16 juli (sön-lörd) 2016

Nyfiken på Gestaltmetodiken?
Två dagars introduktionskurs i gestaltmetodik, den 8-9 november, 2014, i Stockholm. Kursen håller jag tillsammans med Henrik Pederby, gestaltpraktiker i organisation. I samarbete med Gestaltakademin.

Grundkurs i Gestalt
Personlig utveckling på gestaltmetodisk grund
Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? På en grundkurs får du möjlighet att öka din självkännedom i en
mindre grupp, 8-16 personer, som träffas vid återkommande
tillfällen under en längre period. I samarbete med gestaltterapeut Per Vestberg.
19-22 feb, 19-22 mars, 23-26 april samt 21-24 maj, 2014.

Nyfiken på Gestaltmetodiken?
Två dagars introduktionskurs i gestaltmetodik, den 25 och 26 januari 2014.
Kursen håller jag tillsammans med Henrik Pederby, gestaltpraktiker i organisation.
I samarbete med Gestaltakademin.