Om mig

Är utbildad diplomerad gestaltterapeut vid Gestaltakademin.annasara
Har i 15 år varit verksam inom socialt arbete med att möta våldsutsatta kvinnor, flickor och barn. Är intresserad av och uppdaterad i frågor som rör sexualitet, genus och hbtq.

Arbetar som gestaltterapeut med mottagning i centrala Göteborg.
Är auktoriserad av Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG och ansluten till SAGs etiska riktlinjer för terapeutisk verksamhet.

Gestaltakademin är ackrediterad av Europeiska organisationen för gestaltterapi, EAGT

Arbetar även med gestalt i grupp. Jag har varit kursledare och terapeut på Introduktionskurs i gestalt och Grundkurs i gestalt i samarbete med andra gestaltpraktiker i organisation och gestaltterapeuter.

Går i kontinuerlig handledning hos erfaren gestaltterapeut och handledare.